statika a dynamika stav. konštruk. - Structing

10 rokov s Vami
Prejsť na obsah
Statika a dynamika konštrukcií

Hlavná činnosť spoločnosti Structing spočíva v riešení statiky a dynamiky stavebných konštrukcií. Ponúkame statické posúdenie od najmenších stavieb, cez posudky viacpodlažných stavieb využívajúce monolitický alebo prefabrikovaný systém výstavby, ako aj spriahnutých / kompozitných konštrukcií až po špeciálne a náročné konštrukcie pre priemysel a výrobu.

Je jedno, aké rozpätie požadujete, návrhom oceľových, železobetónových, predpätých a hybridných konštrukcií dokážeme vyriešiť 99% Vašich požiadaviek.

Okrem samotného návrhu následne konštrukcie v prípade požiadavky spracujeme riešenie dokumentácie pre realizáciu so všetkými potrebnými výkazmi. Pri riešení pracujeme s najmodernejšími technológiami a BIM softvérom.Odhady nákladov na
Statické analýzy konštrukcií, spojov, detailov
Výpočty a posúdenia oceľových, železobetónových, predpätých a kompozitných konštrukcií
BIM dokumentácia
3D vizualizácia a rendering konštrukcie, prvkov a spojov
Návrat na obsah