Structing

10 rokov s Vami
Prejsť na obsah
Vitajte na stránke spoločnosti Structing, s.r.o.


Vážení návštevníci, potenciálni partneri,
Structing je spoločnosť, ktorá už viac ako 10 rokov poskytuje služby s profesionálnym prístupom v oblasti komplexnej projekčnej činnosti vzťahujúcej sa na všetky fázy projektového cyklu výstavby, ako stavebné zámery, štúdie, dokumentácie pre stavebné povolenia, realizáciu stavby.
Okrem projekcie a návrhov nových konštrukcií je oblasť poskytovaných služieb orientovaná taktiež na posúdenia a expertízy jestvujúcich konštrukcií.
S dôrazom na kvalitu a pozitívnu spätnú odozvu sa Structing zameriava najmä na pozemné a inžinierske stavby so zohľadnením najnovších vedecko-technických poznatkov a vývojových trendov. V rámci inžinierskej činnosti je vykonávané zastúpenie stavebníka a stavebný, príp. autorský dozor.

Spoločnosť sa taktiež podieľa na výskume a vývoji v predmetnej oblasti so snahou napredovania a rozvoja poznatkov v predmetnej profesii.
Get it right...

...potrebujete viac informácií???
Návrat na obsah