Ponuka služieb - Structing

10 rokov s Vami
Prejsť na obsah

PONUKA SLUŽIEB


  • projekčná činnosť pozemných a inžinierskych stavieb,

  • inžinierska činnosť (stavebné povolenie na kľúč), stavebný dozor,

  • poradenstvo a konzultačná činnosť,

  • statické výpočty stavebných konštrukcií,

  • návrhy nosných konštrukcií betónových, oceľových, drevených,
 kompozitných...,

  • dynamické výpočty stavebných konštrukcií,

  • geotechnické výpočty a posúdenia

  • posúdenie a zhodnotenie statiky jestvujúcich stavieb,

  • rekonštrukcie, prestavby, nadstavby, prístavby, zosilňovanie

  • výrobné dokumentácie konštrukcií


V rámci viac ako 10- ročnej histórie a viac ako 1200 realizovaných projektov nie je jednoduché vybrať referenčné stavby, keďže v rámci každej stavby riešime špecifické požiadavky a každá stavba je svojim spôsobom jedinečná.
Pre lepšiu predstavu o našej činnosti, pozrite galériu projektov.
Návrat na obsah