Vítajte na stránke spoločnosti Structing, s.r.o.

 

Vážení návštevníci, potenciálni partneri,

 

Structing je spoločnosť, ktorá poskytuje služby s profesionálnym prístupom v oblasti komplexnej projekčnej činnosti vzťahujúcej sa na všetky fázy projektového cyklu výstavby, ako stavebné zámery, štúdie, dokumentácie pre stavebné povolenia, realizáciu stavby. Okrem projekcie a návrhov nových konštrukcií je oblasť poskytovných služieb orientovaná taktiež na posúdenia a expertízy jestvujúcich konštrukcií.

S dôrazom na kvalitu a pozitívnu spätnú odozbu sa Structing zameriava najmä na pozemné a inžinierske stavby so zohľadnením najnovších vedecko-technických poznatkov a vývojových trendov. V rámci inžinierskej činnosti je vykonávané zastúpenie stavebníka a stavebný, príp. autorský dozor.Spoločnosť sa taktiež podieľa na výskume a vývoji v predmetnej oblasti so snahou napredovania a rozvoja poznatkov v predmetnej profesii.

 

Get it right...

 

...potrebujete viac informácií??? 

 

Ponuka služieb

Galeria vybraných projektov

Kontakt

 

Structural engineering

Made with Namu6