Ponuka našich služieb

- projekčná činnosť pozemných a inžinierskych stavieb,

- inžinierska činnosť (stavebné povolenie na kľúč), stavebný dozor,

- poradenstvo a konzultačná činnosť,

- statické výpočty stavebných konštrukcií,

- návrhy nosných konštrukcií betónových, oceľových, drevených, kompozitných...,

- dynamické výpočty stavebných konštrukcií,

- geotechnické výpočty a posúdenia,

- posúdenie a zhodnotenie statiky jestvujúcich stavieb,

- rekonštrukcie, prestavby, nadstavby, prístavby, zosilňovanie

- výskum a vývoj v oblasti stavebníctva,

- rozpočty v smerných cenách + kalkulácie,

- stavebná a sprostredkovateľská činnosť.

Get it right...

 

Made with Namu6