Pozemné stavby

Inžinierske stavby

 

Prestavba rodinného domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novostavba rodinného domu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prístavba budovy autoservisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lávka pre peších ponad Váh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lávka pre peších ponad železničnú trať a pozemnú komunikáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestavba mosta pozemnej komunikácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Železničný most s priebežným koľajovým lôžkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spriahnutý oceľobetónový most pozemnej komunikácie

 

 

 

 

 

 

Prepočet mostného provizória

Made with Namu6